Mestské lesy v Bratislave  

Development of recreational activities in natural protected areas


Vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie


 

Cesta: Titulka

 

Prehľad zložiek dokumentov

 • Projekt "urbANNAtur"
  Projekt financovaný z fondu ERDF (European Regional Develpment Fund) cez Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013.
 • Projektoví partneri
 • PR AKTIVITY
 • Video
  Informácie o projekte urbANNAtur nájdete na RECOM EU filme na minúte 11:45 .
 • Výskumno-pracovná etapa
  V súvislosti so získavaním údajov o území Lesoparku Metské lesy v Bratislave uskutočnia prieskum náštevnosti, ktorý poskytne informácie po počte návštevníkov územia, ich zložení a ich potrieb. Prieskum bude mať dve formy - jednou je dotazník, ktorý má tlačový aj internetovú formu, druhou formou je zrátavanie počtu návštevníkov priamo v územi, na 23 vstupoch dňa 9.6.2012.
  • Workshop-y
   Realizované workshopy poskytujú priestor na výmenu odborných informácií projektových partnerov a nimi prizvaných odborníkov. Vyslovujú sa otázky, názory a podnety týkajúce sa využitia, ochrany a manažmentu chránených území v hlavných mestách partnerov z Viedne (Rakúsko) a z Bratislavy (Slovenská republika). Na jednotlivých workshop-och sa koordinuje strategické plánovanie projektu urbANNAtur, prezentuje sa vývoj stratégií riešených území. Priebeh jednotlivých workshopov je zaznamenaný v prislúchajúcich dokumentoch.
  • Stretnutia expertov
   Stretnutia expertov sa uskutočňujú za účelom výberu vhodných lokalít na realizáciu v rámci projektu urbANNAtur, formovania priestorových analýz, definovanie stratégií a hľadania vhodných riešení lokalít týkajúcich sa projektu. Na rakúskej strane bola vybraná lokalita Eßlinger Furt (Wien-Lobau) a na slovenskej strane sa vyhodnotila ako najvhodnejšia lokalita Krasňany (Bratislava).
  • Exkurzie
   Zástupcovia vedúceho a projektového partnera projektu urbANNAtur absolvovali spoločne v rámci etapy projektového manažmentu exkurzie do vybraných európskych metropol (Zürich, Hamburg, Milano). Exkurzie majú slúžiť ako zdroj inšpirácií v hľadaní nových riešení problematiky využívania prímestských zelených plôch s rôznym stupňom ochrany ako aj praktických skúseností v manažmente chránených území v metropolách. Skúsenosti získané z exkurzií sú zdokumentované v zápisniciach z ciest.
  • Spolupráca s FA STU Bratislava
 • Realizačná etapa
  Realizačno - investičná časť projektu urbANNAtur je naplánovaná na druhú polovicu roka 2012 a bude sa týkať realizácie pilotných prác vo vybraných územiach na základe záverov z vedeckej práce oboch projektových partnerov. Po zadaní a vypracovaní projektovej dokumentácie vybraných lokalít Eßlinger Furt (Wien-Lobau) a Krasňany (Bratislava) budú aplikované opatrenia a zrealizované návrhy na rekreačné využitie územia.
 • Krasňany
  V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na revitalizáciu voľnočasového areálu v Krasňanoch.
 • Lobau
 • Náučná cesta Bio - poľnohospodárstvo
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Bratislava

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Prihlásiť sa | O webe | Vyhlásenie o prístupnosti

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich môžu slúžiť pre analytické účely.

O cookies